Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Търси

НА 6 ЮНИ БУРГАС ЩЕ Е ДОМАКИН НА КОНФЕРЕНЦИЯТА „ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ „

НА 6 ЮНИ БУРГАС ЩЕ Е ДОМАКИН НА КОНФЕРЕНЦИЯТА „ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ „

Националната агенция за професионално образование и обучение, като представител на европейската мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България за периода 2016-2019 г., организира на 6 юни в Бургас Пета регионална конференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“.

ReferNet е общоевропейска мрежа, създадена през 2002 година към Европейския център за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP. Основните дейности на мрежата ReferNet са предоставяне на информация за националните политики в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), изследвания и анализи на текущото му състояние и представяне на предложения за развитие в контекста на общоевропейските насоки в тази област.

Ключовите продукти на дейността, част от които ще бъдат представени на конференцията, са доклади и анализи, предназначени за Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните – членки с оглед осъвременяване на системите на професионално образование и обучение и въвеждане на общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила.

На конференцията ще бъдат представени информационни ресурси на РеферНет и CEDEFOP, подходящи за дейността на учители, преподаватели, експерти, както и добри практики и продукти от международни проекти, които могат да бъдат ползвани от различни институции в областта на професионално образование и обучение.

Регионалната конференция ще се проведе на 6 юни 2018 г. от 09.30 ч. в град Бургас, хотел „Аква“, бул. „Демокрация“.