Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Търси

ОБЩИНА БУРГАС НАСТОЯВА „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ“ И „КРОНОШПАН“ ДА ИЗГРАДЯТ ПОСТОЯННА МОНИТОРИНГОВА СТАНЦИЯ В К-С „СЛАВЕЙКОВ“

ОБЩИНА БУРГАС НАСТОЯВА „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ“ И „КРОНОШПАН“ ДА ИЗГРАДЯТ ПОСТОЯННА МОНИТОРИНГОВА СТАНЦИЯ В К-С „СЛАВЕЙКОВ“

Община Бургас настоява в спешен порядък „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Кроношпан България“ ЕООД, като основни промишлени източници, влияещи върху качеството на въздуха в Бургас, да закупят съвместно и да изградят стационарен пункт за наблюдение качеството на въздуха, чрез извършване на автоматичен 24-часов мониторинг за нивата на серен диоксид, азотни оксиди, бензен, озон, сероводород, фини прахови частици, формалдехид, както и основни метеорологични параметри – температура, посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане.

Община Бургас се ангажира и ще съдейства за разполагане на бъдещия стационарен пункт за мониторинг в контактната зона на к-с „Славейков“. Тя ще осигури и възможност за достъп в реално време чрез интернет страницата си, за да може всеки желаещ да следи измерваните концентрации на замърсителите. Кметът Димитър Николов вече изпрати това искане до МОСВ, РИОСВ – Бургас, ръководствата на двете предприятия и очаква техния отговор.

Междувременно днес се проведе пресконференция по повод зачестилите сигнали от притеснени граждани за неприятна миризма. Директорът на РИОСВ-Бургас инж. Тонка Атанасова съобщи, че след извършени проверки на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Кроношпан България“ ЕООД, има основания да им бъдат наложени глоби. Те са за неизпълнение на заложеното Условие 9.4 в комплексните разрешителни на двете предприятия – за недопускане разпространение на миризми извън границите на производствената площадка, включително в случаите на получени оплаквания за миризми, операторите да предприемат незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Финансовата санкция за „Лукойл Нефтохим Бургас“ ще е в размер между 60 и 100 000 лева, а за „Кроношпан“ – 40 000 лв.

От РИОСВ – Бургас съобщиха още, че до две седмици ще обявят нова гореща телефонна 24-часова линия, която да приема и записва всички граждански сигнали по всяко време на денонощието.

В пресконференцията взеха участие още зам.-кметът Руска Бояджиева и д-р Георги Митев – председател на комисията по екология в местния парламент. Руска Бояджиева подчерта, че Община Бургас има още едно настоятелно искане и то е за промяна в условията на комплексното разрешително на „Кроношпан“, което да задължи предприятието да извършва ежедневен мониторинг на замърсяванията на своя територия, а не тримесечен, както е сега.

Като основен източник на неприятните миризми в последно време отново беше посочена работата по изчистването и преработката на старите еко щети от нефтозавода, които са на три работни площадки – „Росенец“, до к-с „Меден рудник“ и на територия на предприятието. Това са производствени отпадъци, депонирани в продължение на повече от 50 години в открити резервоари. Рекултивацията на „Росенец“ вече е приключила. Работата по така наречените утайници край „Меден рудник“ може да бъде финализирана до 2-3 месеца. Остава да се довърши рекултивацията в самия нефтозавод, където депонираното съдържание е най-много и върху най-голяма територия.

Община Бургас е съгласна, че това е проект с глобална екологична важност за града и региона и той трябва да се доведе до успешен край, но желае това да стане по щадящ начин, който да намали изпускането във въздуха на остри и задушливи миризми на въглеводороди.