Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Търси

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЮНИ БУРГАСКИТЕ ТВОРЦИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ С КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЮНИ БУРГАСКИТЕ ТВОРЦИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ С КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ

Съгласно „Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас“, културните организации и артисти на свободна практика могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс.

Периодът за подаване на заявления за Сесия 2 е 1-30 юни 2018 година.

Заявлението, придружено от кратка анотация на проекта, както и документите за кандидатстване се подават при сътрудника на председателя на Общински съвет – Бургас, в запечатан плик с опис на документите в него, подписани от вносителя.