Показване на 4 от 4 фирми

Брой:
Сортирай по:
Подреди:

Съюзът на архитектите в България (САБ) е доброволна творческо-професионална организация на архитекти, независимо от дейността им. Регистриран е като сдружение с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).  

Бургаска Морска Асоциация (БМА) е учредена през 1995 г. със седалище в град Бургас. Тя е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел в частна полза. БМА обединява всички заинтересувани физически и юридически лица, развиващи дейност в областта на…