Показване на 5 от 165 фирми

Брой:
Сортирай по:
Подреди:

Превенция на детската престъпност – Българо – Швейцарска програма за сътрудничество

„Фондация за социална промяна и включване” (ФСПВ) e основана в края на 2008 г. с основна цел да работи за социалното развитие и интеграция на непривилегировани хора, групи и общности на територията на страната ни. Нашата работа е насочена към…

Център за социална рехабилитация и интеграция / ЦСРИ/ на хора с увреждания е социална услуга в общността, управлявана от Сдружение „Социален център Бургас“. Услугата се предоставя от 21.04. 2017г, след като „Социален център Бургас“ спечели конкурс,…

Услугите в Дневния център за работа с деца на улицата имат за цел да подпомогнат социалната интеграция и адаптацията на децата на улицата, да подкрепят и подпомагат семействата в грижите за децата им, да повишат капацитета на семейството, да развият…

В Център за обществена подкрепа – Община Бургас се предоставя комплекс от социални услуги в общността, с цел осигуряване на ефективен достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на…