Показване на 5 от 7 фирми

Брой:
Сортирай по:
Подреди:

„ВАНГ“ ЕООД е специализирана в провеждането на качествени и пълни консултации касаещи разрешителни режими, срокове и съвместяване на процедури. Анализ на текущи проблеми и избор на най-подходящите подходи за разрешаването им. Силата на &…

Дедал е семейна фирма, основана през 1999 г. Работим в сферата на сертификационните услуги, оценяване на безопасността на площадки на открито и закрито, одити пътна безопасност и консултации.

„Динев и сие” ООД е дружество, учредено през 2001 г. и е сертифицирано от Камарата на независимите оценители КНОБ през 2010 г. за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и друго движимо имущество, търговски предприятия и вземания. Предмет на…