Показване на 5 от 8 фирми

Брой:
Сортирай по:
Подреди:

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното…

ИКОСОФТ e създадена през 1993 година в град Бургас и днес заема своето достойно място на софтуерния пазар в България. Основен предмет на дейност е създаването и разпространението на интелектуална собственост. ИКОСОФТ е с богат опит и значителни…

Над 15 години „Информационно обслужване“ АД е основен партньор на държавни институции в изпълнението на ключови ИТ проекти с Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници”, МРРБ, общински администрации, съдилищата и др…

СИС Технология АД е софтуерна компания – пазарен лидер сред производителите на ритейл софтуер и бизнес софтуер в България. Основните активности на компанията са насочени към проектиране, разработка и разпространение на софтуерни системи,…

тТърговско индустриална камара /ТИК/ гр. Бургас е неправителствена организация, юридическо лице със седалище в гр. Бургас. В нея членуват на доброволен принцип частни, смесени фирми и сдружения, кооперации, банки, научни институти и други. Дейността…