Показване на 5 от 36 фирми

Брой:
Сортирай по:
Подреди:

Съюзът на архитектите в България (САБ) е доброволна творческо-професионална организация на архитекти, независимо от дейността им. Регистриран е като сдружение с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).  

Бургаска Морска Асоциация (БМА) е учредена през 1995 г. със седалище в град Бургас. Тя е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел в частна полза. БМА обединява всички заинтересувани физически и юридически лица, развиващи дейност в областта на…

Военен клуб – гр. Бургас е създаден през 1948 г. на мястото на днешния хотел “България”. Макар и с оскъдна материална база, много офицери, старшини и техните семейства намират в Клуба място за своите разговори, обмен на информация и развлечения.…

Дейност Дейността на ДАЗД е на сочена към всички деца в Република България и техните семейства. Структура на ДАЗД Структура на Държавната агенция за закрила на детето, история на председателите, Обща и специализирана администрация Политики Стратегии…