Показване на 5 от 35 фирми

Брой:
Сортирай по:
Подреди:

Съюзът на архитектите в България (САБ) е доброволна творческо-професионална организация на архитекти, независимо от дейността им. Регистриран е като сдружение с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).  

Основните функции и задачи на Дирекцията могат да се определят като:Разработване на методика за провеждане на проверки и осъществяване на контрол по спазването на правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, обслужващи звена,…