Показване на 3 от 8 фирми

Брой:
Сортирай по:
Подреди:

Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. Съдът разглежда граждански и наказателни дела. Съгласно чл. 8 от ЗСВ – Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се…