БУРГАС ХЛЯБ МК ООД е частно търговско дружество регистрирано през 2006г. . Още със своето основаване, неизменният принцип на работа е максимално задоволяване изискванията на клиентите.
Основна дейност : Производство и търговия с хляб и хлебни изделия . За нуждите на дейността фирмата стопанисва голяма хлебопекарна за производството на заводски хляб. В обекта е изградена система за видеоконтрол, система за отчитане разхода за единица продукт и обем произведена продукция. Хлебозавода е с модерно технологично оборудване и отговаря на всички съвременни изисквания за хлебопроизводство.

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Бургас, к-с Изгрев бл. 60

Телефони:
Електронна поща: