“ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД е лицензиран консултант за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за всички видове и категории строежи, съгласно българското законодателство. Фирмата е създадена през 2006г. и разполага с 5 офиса на територията на страната – София, Пловдив, Хасково, Бургас и Русе. Дейността на “ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД е насочена основно към упражняване на строителен надзор на големи инфраструктурни обекти в България – в транспортната инфраструктура и опазване на околната среда.

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Бургас, ул.Христо Ботев №32,ет.2,офис 4

Телефони:
Електронна поща:
Уеб сайт: