„Изграждане, поддържане и управление на информационни системи; поддържане на връзка и обмен на информация с частни, общински и държавни организации; поддържане на бази от данни, необходими за работа на държавни, общински и частни физически и юридически лица; предоставяне на информация на заинтересованите организации; разработване и въвеждане в експлоатация на специфични информационни системи за нуждите на Община Бургас; извършване на контролни функции по отношение качеството на информацията; организиране и провеждане на обучения и квалификационни курсове; консултантски и информационни услуги, услуги, свързани с подкрепа на бизнеса, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.“

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Бургас, ул. „Александровка“ 26, ет.3 офис 314

Телефони:
Електронна поща:
Уеб сайт: