След като завзе водеща позиция на пазара, цел на фирма „Мега Системс” е да се установи като специалист в областта на маркетинга с аромати (scent marketing) в цяла Европа. Днес фирмата представлява пример за гръцката промишленост, благодарение на опита, който е получила през всичките тези години, но и на този, който е извлякла от силни стратегически съюзи с най-известните доставчици на световния пазар. Основавайки се на научните изследвания, се утвърждава постепенно на международно ниво в областта на развитието на оригинални продукти и решения, за съвременните марки и помещенията, в които живеят, работят и консумират хората.

Паралелно с ароматизацията, фирма Мега Системс предлага допълнителни услуги за „доизграждане” на обстановката в помещенията, като създава цялостни решения за отлични потребителски преживявания.

www.megasystems.gr

Свържи се с фирмата