Търговско-индустриалната камара в област Бургас (www.cci-bourgas.org) е учредена през 1982 година като доброволен икономически съюз с цел да подпомага, насочва и разгръща стопанската инициатива на своите членове. ТИК е колективен член на БСК. В нея членуват около 150 промишлени и търговски фирми от Бургас, Поморие, Несебър, Царево и др. На територията на областта са упълномощени да поеме функциите на Местен орган на БСК и да защитават на общинско ниво интересите на работодателите фирми от общините: Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско и Царево.
Камарата участва активно, като член в работата на регионалните комисии и съвети по различни направления и проблеми.

Адрес

Нашият Адрес:

Burgas, Ap. Karamitev St 3

Уеб сайт: