Ловно – рибарско дружество Лебед се намира в град Бургас. Сдружението на ловците и риболовците e с нестопанска цел, създадено и работещо в полза на обществото. Членове на дружеството са ловци от общините: Созопол, Малко търново, Приморско, Камено и Бургас, обединени в 34 ловно-рибарски дружини.

Ловни сбирки и състезания по лов и риболов от ЛРД Лебед град Бургас
ЛРД Лебед град Бургас организира ловни сбирки и състезания по лов и риболов. Дружеството предлага оръжие и принадлежности за риболов и лов. В Ловно – рибарско дружество Лебед членуват около 1 700 души от които 18 жени.

Курсове за млади ловци от ЛРД Лебед Бургас
Ловно – рибарско дружество Лебед град Бургас провежда курсове за млади ловци, като единственото изискване е кандидатите да са пълнолетни. ЛРД Лебед Бургас се занимава с доотглеждане на дивеч. В съюза има няколко стопанства, като едно от тях е в ямболската местност Ормана и се занимава с развъждане и отглеждане на фазани. В Сливен има яребичево и кекличево стопанство – Сините камъни.

Адрес

Нашият Адрес:

Бургас ул. Марагидик 16

Телефони:
Електронна поща: