Автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това ремонтно-снабдителни и спедиционно-информационни сделки и услуги, търговия в страната и в чужбина, търговия с автомобили и други превозни средства, туристически услуги, вкл. и туроператорски, лизингови сделки.

Адрес

Нашият Адрес:

бургас кв. Победа Промишлена зона Юг

Телефони:
Електронна поща: