Бизнес Контакти ЕООД предлага образователни и консултантски услуги в следните направления : Формиране на организационна и управленска култура;Разработване и управление на проекти ;Обучение по разработване и управление на проекти ;Обучение по публично-частни партньорства ;Придобиване и разширяване на мениджърската компетентност с европейски измерения ;Управление, анализ, оценка и подбор на човешките ресурси ;Придобиване и разширяване на знания и умения в областта на IT технологиите. Фирмата има и легализиран Център за професионално обучение (ЦПО).

Адрес

Нашият Адрес:

ул. Александровска 111

Телефони:
Електронна поща:
Уеб сайт: