тТърговско индустриална камара /ТИК/ гр. Бургас е неправителствена организация, юридическо лице със седалище в гр. Бургас. В нея членуват на доброволен принцип частни, смесени фирми и сдружения, кооперации, банки, научни институти и други. Дейността на организацията: Съдейства за развитие на предприемачеството и бизнеса, както и за социално икономическия напредък на Бургаски регион.

Адрес

Нашият Адрес:

ул. Ап. Карамитев 3

Телефони:
Електронна поща:
Уеб сайт: