„МАРА – ДИСО“ ЕООД е българска компания, която работи в различни области, една от които пряко свързана с пазара на труда в България и чужбина, както и с организирането и провеждането на тренинг програми

Адрес

Нашият Адрес:

ул.

Телефони:
Електронна поща:
Уеб сайт: