„ТОПЛИВО“ АД – клон Бургас е фирма с над 60 годишна история – едно от най-старите и големи търговски дружества в страната.
Разпределението на търговските обекти на територията на три области – Бургаска, Ямболска и Сливенска му осигурява предимства на пазара за строителни, отоплителни материали и течни горива.
Предлаганите строителни материали и горива задължително са придружени със сертификат за качество, произход и декларация за съответствие, съгласно законовите изискванията.

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Бургас, ул. Марица 1 п.к. 205

Електронна поща:
Свържи се с фирмата