ПАКЕТ СЪДЪРЖАНИЕ ЦЕНИ
6 месеца 1 година + 3 месеца
Пакет Класик 1. Основна информация – Име, адрес, телефон, e-mail адрес, уеб сайт, кратко представяне на фирмата до 500 символа /броят се и всички знаци и разстояния между думите/
2. Възможност на фирмата да се показва в един отрасъл
Логото ви или друго изображение, непосредствено до името на вашата фирма
4. Линк към Вашия персонален, корпоративен сайт
5. Отбелязване в картата на Google Maps с точното местоположение на посочения от вас адрес в основната информация.
80 лв 130 лв. Безплатно