ПАКЕТ СЪДЪРЖАНИЕ ЦЕНИ
6 месеца 1 година
Пакет Ултра 1. Основна информация – Име, адрес /до 3/, телефон/до 3/, e-mail адрес /до 3/, уеб сайт, представяне на фирмата с нейните продукти и/или услуги – до 2000 символа /броят се и всички знаци и разстояния между думите/
2. Възможност на фирмата да се показва в три отрасъла
3. Добавяне до 5 снимки към фирмения Ви профил
4. Логото Ви или друго изображение, непосредтсвено до името до името на вашата фирма
5. Линк към вашия персонален, корпоративен сайт
6. Форма за запитване към Вас. Информацията пристига директно на Вашия e-mail посочен в основната информация
7. Добавяне във фирмения Ви профил работното време на фирмата
8. Избор между Google Maps или визуализация на Google Street View под основната лента във фирмения профил
9. Активиране на бутони водещи към социалните мрежи, в които е регистрирана фирмата – Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+
140 лв. 240 лв.