ПАКЕТ СЪДЪРЖАНИЕ ЦЕНИ
6 месеца 1 година
Пакет VIP 1. Основна информация – Име, адреси, телефони, e-mail адреси, уеб сайт, представяне на фирмата с нейните продукти и/или услуги
2. Възможност на фирмата да се показва в неограничен брой отрасли
3. Добавяне до 5 снимки към фирмения Ви профил
4. Логото Ви или друго изображение, непосредтсвено до името до името на вашата фирма
5. Линк към вашия персонален, корпоративен сайт
6. Форма за запитване към Вас. Информацията пристига директно на Вашия e-mail посочен в основната информация
7. Добавяне във фирмения Ви профил работното време на фирмата
8. Публикуване на банер с индивидуален дизайн, който ще се показва в посочените от Вас отрасли за период от два месеца
9. Показване на фирмата на начална страница в раздел „Водещи фирми от Бургас и областта“
10. Активиране на бутони водещи към социалните мрежи, в които е регистрирана фирмата – Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+
11. Активен бутон „Предимства“, където ще имате възможност да представите конкурентните си предимства
12. Избор на визуализация измежду Google Maps, Google Street View или Google Business View* или банер с размери 1349 х 500 px
350 лв. 690 лв.