През 1994 година стартира печатното издание Бизнес Каталог Бургас Област като информационна платформа, която стана фокус на деловите среди от малкия, среден и голям бизнес в региоана. Актуализиран всяка година, той се превърна в ценен маркетингов инструмент във всички офиси на частни фирми, общински и държавни учреждения.

Паралелно с книжното и електронно издание, с навлизането на интернет, порталът burgasfinder.com, създаден през 2006 г., разшири измеримо кръга от потребители и към сегашния момент трафикът достигна 6000 сесии месечно.

burgasfinder.com cъдържа 440 класификации в 25 ключови отрасъла, надграждани в съответствие с икономическата среда. Съществуващата база данни включва над 10 000 записа на фирми, общински и държавни учреждения и неправителствени организации от Бургаска област.

Базата данни е системно надграждана и актуализирана, което с годините изгради трайно доверие към нашата услуга. Новият интерфейс в последната версия на сайта позволява бърза и лесна навигация при конкретни търсения.

Дори да е направен добре Вашият корпоративен сайт, той не е достатъчно работещ при ниска посещаемост. Участието Ви в burgasfinder.com значително ще помогне в тази посока.

Огромният брой ежедневни посетители е ясна индикация за поддържане на ефективни взаимовръзки между бизнес субектите и техните потребители.

burgasfinder.com Ви разкрива нови възможности за рекламиране на предлаганите стоки и услуги. А инвестициите в рекламни послания гарантират повече клиенти и оптимизират  персоналните Ви сайтове в най-наложената търсачка в света – Google.

Вашето участие в burgasfinder.com Ви прави откриваеми 24 часа в денонощието 365 дни в годината! Тук рекламата се радва на дълъг, устойчив живот и същевременно е съзвучна с актуалната Ви маркетингова стратегия.

Търсите повече клиенти? Стремите се към устойчив бизнес?

Вашето присъствие в burgasfinder.com Ви гарантира следните предимства:

  • Нагледно и обобщено представяне на Вашите продукти и услуги
  • Обратна връзка от страна на клиентите и директни запитвания
  • Възможности за реклама, налагане на фирмения Ви бранд и достигане на широка популярност
  • Неограничени възможности за визуализиране на продуктите и промени в текстовото Ви представяне.
  • Открояване на фирмата Ви като една от най-добрите от Вашия бранш
  • Привличане на клиенти, увеличаване обема на продажбите и разширяване на пазарния дял
  • Оказване на реална помощ към всеки, който намира търсените продукти и/или услуги

burgasfinder.com поддържа голяма база данни за реално работещи фирми на територията на област Бургас, които може да предоставя с цел маркетингови и пазарни проучвания на юридически и физически лица.

Вярваме, че бихте проявили разбиране в случаите, когато упражним правото ни да откажем или да преустановим рекламни кампании, които нарушават принципите на лоялната маркетингова и рекламна практика и Законите на Република България.

burgasfinder.com – Бизнес Каталогът на Бургаска Област

Работим за Вас! Вие го създавате!